Stem

Dubben

Dubben houdt in dat de stemmen van acteurs en actrices op het geluidsspoor van een film worden vervangen door andere stemmen. Het is een methode die vaak wordt gebruikt om films te vertalen, vooral in het buitenland. In het Nederlandstalige gebied wordt dubben veelal beperkt tot reclame, kinderfilms en –series. Een ander woord voor dubben is nasynchronisatie.

U heeft vast al voorbeelden gezien van gedubde films of tv-series. In dat geval zult u misschien ook al gemerkt hebben dat er heel wat verschil is in de kwaliteit van het dubben. Vaak heeft een slechte nasynchronisatie te maken met een slordige vertaling die te weinig rekening houdt met de eigenschappen van het oorspronkelijke werk.

Er komt immers veel meer kijken bij het proces dan enkel de vertaling van de tekst en het inspreken van de nieuwe tekst. Zo is de precieze lengte van de vertaalde tekst erg belangrijk. Deze moet zo veel mogelijk overeenstemmen met de oorspronkelijke tekst, zodat we de stem van de acteur niet langer horen dan we het personage zien spreken. Bovendien is de keuze voor woorden met specifieke klanken bepalend. De mondbewegingen die we de acteur of animatiefiguur zien maken, moeten immers zo veel mogelijk overeenstemmen met de klanken die we horen. Als we een personage de lippen zien tuiten, maar we horen een scherpe “ie”-klank, dan komt dit ongeloofwaardig over. Een goede nasynchronisatie zal met al deze aspecten rekening houden.

Nasynchronisatie is dus zowel een creatieve als een technische uitdaging. Inzicht in taalkundige facetten zoals fonetiek spelen ook een grote rol in het creëren van een geslaagde dub.

Dubben is meestal een behoorlijk complexe, tijdrovende en dure opgave. Veelal biedt ondertiteling een meer betaalbaar alternatief. Tradukt kan ook daarvoor zorgen.

Als onderdeel van de vertaling van audio biedt Tradukt ook gedubde versies van uw filmproject. We werken enkel met kleinschalige projecten en houden daarbij rekening met uw financiële mogelijkheden. De prijs van een dub hangt af van de complexiteit en duur van het project.

Neem zeker contact met ons op als u interesse heeft om een opname te laten dubben.